Foto Expres

Fotografovanie na analógové materiály sa teší veľkej obľube nielen u starších fanúšikov fotografie, ale aj u mladej generácie. Vyvolanie filmov ponúkame naďalej vo vysokej kvalite. Farebné negatívy spracúvame procesom C-41 chémiou Fujifilm. Čiernobiele filmy vyvolávame ručne v tankoch Paterson procesom D-72.

Cena:

Filmy na vyvolanie nám môžete odovzdať osobne alebo zaslať poštou na adresu: FOTOEXPRES Jedlák s.r.o., Hlavná 101, 080 01 Prešov